Vill du sjunga med oss? Då ser vi helst att du har körvana och kan läsa noter.

Kontakta vår dirigent Alexander Kegel, alexkegel@gmail.com eller vår ordföranden Maria Engedahl, mariaengedahl@gmail.com