Vill du sjunga med oss? Då ser vi helst att du har körvana och kan läsa noter.

Kontakta vår dirigent

Andra kontakter:

Karin Tormalm, kassör, e-post: karin.tormalm@gmail.com