Vill du sjunga med oss? Då ser vi helst att du har körvana och kan läsa noter.

Kontakta vår ordförande Britt Grevér, e-post: britt@enodo.se

Andra kontakter:

Karin Tormalm, kassör, e-post: karin.tormalm@gmail.com

JohanTörnell, sekreterare, e-post: johan.tornell@gmail.com