Vassunda kyrka lördag 2 november kl 16.00

 Knivsta kammarkör sjunger på Ljuständningsgudstjänst 
Välkomna!