För höstterminen 2020 är två konserter planerade under förutsättning att restriktionerna pga av Corona-pandemin tillåter detta