För vårterminen 2021 är två konserter planerade under förutsättning att restriktionerna pga av Corona-pandemin tillåter detta