Preliminärt konsertprogram hösten 2020

Söndagen 8 november: Konsert i Vassunda kyrka

Söndagen den 22 november: Konsert i Skepptuna kyrka