Konsertprogram våren 2021

Lördagen den 22 maj  kl 16.00 i CIK: Viskonsert tillsammans med Kulturskolans kör och orkester